Programul oferă instrumentele necesare pentru a permite participanților să identifice

și să gestioneze problemele organizaționale într-o manieră creativă, etică și durabilă.

Începând cu anul 2019, EMBA are 2 specializări: General & Tech Management.

Toți cursanții, indiferent de specializarea aleasă, trebuie să completeze o gamă

mai largă de module, inclusiv:

Compulsory modules 1 Compulsory modules 2

Specializarea General Management constă în parcurgerea unor module dedicate

aprofundării informațiilor despre management general, mediul internațional de afaceri,

consultanță, managementul proiectelor și economie.

GM EMBA

Tech EMBA – noua specializare este destinată celor care lucrează în IT şi tehnologie

şi constă în cursuri despre managementul infrastructurii, securitate cibernetică,

managementul sistemelor software şi inovație.

TECH MBA

Mai multe informatii despre cursurile celor 2 specializari sunt disponibile pe

site-ul Universitatii Hull.

Evaluare

Pentru finalizarea fiecărui modul, cursanții trebuie să realizeze un eseu,

un proiect sau vor susține un examen scris.

Copyright © 2019 TEE | Toate drepturile rezervate | Politica de confidentialitate