Politica de confidentialitate

Cine e responsabil pentru prelucrarea datelor tale?

Asociația Universității Transilvania Executive Education (TEE), cu denumirea anterioara UBB-Executive Education,

Str. Regele Ferdianand 22-26, etajul 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel: +40 747 752 825

E-mail: office@teecluj.ro

The University of Hull: www2.hull.ac.uk

poate prelucra datele dumneavoastră de contact/personale, date pe care ni le-ați comunicat prin e-mailuri sau prin semnătură electronică aferentă e-mailurilor, precum și date care ne-au parvenit din diverse interacțiuni profesionale cu dumneavoastră (nume, prenume, funcția, e-mail, telefon/datele din semnătura dvs. electronică) și pe care le stocăm în vederea contactării dvs. viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, în vederea derulării în cele mai bune condiții a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare și vă asigurăm pe această cale că menținem măsuri de securitate eficiente pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în condiții legale și de siguranță.

Care este temeiul juridic al prelucrarii datelor?

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră acordat în mod explicit (art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul General privind Protectia Datelor).

Ce date prelucrăm?

Aceste date pot fi oricare dintre: nume, prenume, funcția, e-mail, telefon/datele din semnătura electronică. Pe lângă acestea stocăm și materialele foto și video care sunt înregistrate în timpul evenimentelor noastre.

 (Scopul )Cum prelucrăm datele tale personale?

Le stocăm în vederea contactării dvs. viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, în vederea derulării în cele mai bune condiții a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor pe care vi le oferim. Vă asigurăm pe această cale că menținem măsuri de securitate eficiente pentru ca datele să fie prelucrate în condiții legale și de siguranță.

În cazul materialelor foto și video, ele sunt folosite în scop de marketing, online și offline.

Comunicăm date personale către alți destinatari?

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care va trebui să respectăm obligațiile impuse de legislația în vigoare sau pentru motive de interes legitim.

 Ce drepturi aveți ? Drepturi conexe

 • Dreptul de acces la date si informare – aveți dreptul de a  solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale și acces la aceste date;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți sa vă opuneți prelucrărilor de date în orice moment din motive particulare;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii de prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – vă puteți retrage oricând consimțământul. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
 • Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal. Notificarea se va face prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către operatorul de date la adresa e-mail: office@teecluj.ro
 • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Copyright © 2019 TEE | Toate drepturile rezervate | Politica de confidentialitate